produkcja wiązek elektrycznych

Pragnąc ocalić elektryczne urządzenia domowego użytku przed możliwym uszkodzeniem w skutku uderzenia w dom pioruna, należałoby już na etapie jego budowy zaplanować montaż instalacji przepięciowej. Na skutek wyładowań atmosferycznych jak także w skutku przełączeń zachodzących w instalacji elektrycznej wewnątrz budynku lub też w publicznej sieci energetycznej ma prawo dojść do przepięć mogących nadszarpnąć domowe odbiorniki. Jeszcze do niedawna w czasie kiedy nadchodziła burza, większość posiadaczy domów oraz gniazdek wyłączała z prądu wszystkie urządzenia domowe, takie jak telewizory, chłodziarki oraz pecety. Celem tego odłączenia było uchronienie ich przez przepięciem oraz uszkodzeniem (spaleniem instalacji). Obecnie czynność ta wolno do głębi zignorować, albowiem coraz częściej w oryginalnych budynkach montuje się specjalny system przepięciowy – potwierdza to produkcja wiązek elektrycznych. Instalację przepięciową powinien wykonać specjalista elektryk wykorzystując się do ogólnie zaakceptowanych norm w aspekcie odporności udarowych urządzeń technicznych w obiektu oraz prawidłowego ich rozplanowania oraz rozmieszczenia na poszczególnych odcinkach instalacji.

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.

nowe mieszkania lubl

Wartość obrotów na rynku nieruchomości wciąż wzrasta. Choć aktualnie mamy ...